Disclaimer

Disclaimer vootzy.com

vootzy is een geregistreerd merk van Gump b.v. gevestigd aan Schutweg 3A, 5145NP te Waalwijk. vootzy biedt u de mogelijkheid onder de voorwaarden zoals omschreven in onze Gebruikersvoorwaarden diensten af te nemen vanaf de website www.vootzy.com. Daar waar in deze disclaimer vootzy genoemd wordt is dit gelijk aan Gump b.v. vootzy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

vootzy spant zich in om de inhoud van vootzy.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan vootzy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteurs- en portretrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij vootzy. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vootzy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.