Privacy policy

Verwerking van persoonlijke gegevens

vootzy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten zoals die op de website worden aangeboden, en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan vootzy verstrekt. vootzy kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, uw IP- adres, overige specifieke gegevens welke u via de site en/of app doorgeeft aan ons die van belang zijn voor het maken van een offerte en afronden van een opdracht.

Waarom heeft vootzy uw gegevens nodig?

vootzy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of indien u ons onverhoopt niet kunt bereiken telefonisch. Daarnaast kan vootzy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, veelal bestaande uit dienstverlening volgens onze Gebruikersvoorwaarden. Tot slot gebruiken wij gegevens om onze marketing inspanningen te kunnen beperken op basis van kennis zoals we die opdoen bij uw aanvraag en/of opdracht.

Duur van de gegevensopslag

vootzy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

vootzy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan, maar hiertoe niet beperkt toe, is het delen van uw gegevens na opdracht met de ‘Externe Dienstverleners’ zoals wij die volgens onze Gebruikersvoorwaarden voor u selecteren.

Voetprint website bezoek

Op de website van vootzy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. vootzy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Beveiligen

vootzy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de bescherming van door vootzy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met vootzy via info@vootzy.com. vootzy.com is een website van Gump b.v.

Contact

vootzy is als volgt te bereiken: Post adres: Schutweg 3A, 5145 NP Waalwijk Kamer van Koophandel van Amsterdam nummer: 81216181 Telefoon: 06-12777339 E-mail adres: info@vootzy.com